Monday, June 13, 2005

آقا ما نمی ریم درس خارج

این دوره بساز- آنر1ای ما عقب افتاد. خواهران و برادران اماراتی هم داران با فرهنگ ما انس می گیرند. این همونجایی که ما به عنوان یک ایرانی باید بهش افتخار کنیم. چون تونستیم فرهنگمون رو صادر کنیم. حالا باید فکر کنم که رای بدم یا نه. اگه بخوام رای بدم فقط معین اونم نه به خاطر خودش که به خاطر مشارکت.
میگه می زنیم به سلامتی کرم خاکی نه به خاطر کرم بودنش که به خاطر خاکی بودنش! حالشو ببر.

1- BUILD-IT

1 comment:

Anonymous said...

اكثر اونايي كه به معين راي ميدن , ميخوان بگن باكلاس و روشنفكرن..منكه ميگم يا احمدي نژاد يا رضايي!
سال بالايي