Wednesday, December 29, 2004

زلزله، سونامی و مرگ

اولش عمق فاجعه رو درک نکرده بودم. ولی حالا به نظرم وحشتناکه. هفتاد هزار قربانی و فقط یک میلیون بی خانمان در سریلانکا. اولین بار که خبر زلزله توی اقیانوس رو شنیدم منتظر بودم که اخبار سونامی همراهش هم گفته بشه. واقعا برام عجیبه که چطور کسی هشداری درباره این خطر نداده. بعد از سونامی دهه شصت تو هاوایی وسایر نقاط ، آمریکایی ها یه سیستم برای هشدار داشتند. من تا حالا فکر می کردم این یه سیستم جهانیست ولی گویا فقط مختص اقیانوس آرامه. بعد از یه زلزله با این عظمت واقعا چنین اتفاقی حتمی بود. آدم از زمین شناس بودنش خجالت می کشه

ایندفعه دلتون نشاد

No comments: