Wednesday, December 01, 2004

این سایت رو برای حرفهای شخصی درست کردم.
من زمین شناسم و همیشه در تمام کارهام یک نیم نگاهی هم به زمینشناسی داشتم
برای همین هم اسم اینجا رو گذاشتم از زبان زمینشناس امیدوارم جالب باشه

علی
دلتون شاد

No comments: