Wednesday, January 07, 2009

Dec 07, 2009, 9:30 a.m


به علت مشغولیت های کاری از این پس عکس ها به طور منظم "هرچند وقت یکبار" پست خواهد شد! اینه

3 comments:

پونه said...

خب حالا ما چیکار میتونیم کنیم جز اینکه بگیم باشه !

The Geologist said...

جمله خبری بود!

پونه said...

بیشتر امری بود با اون "اینه" آخرش