Sunday, October 14, 2007

ماهو دادن به شبهاي تار

داد و بيداد از اين روزگار
ماهو دادن به شبهاي تار

این ترانه زیبای شجریان رو نشنیده بودم. فعلا هم که دسترسی نیست به خریدش. مجبور شدم وبکی پیداش کنم.
اگه دوست داشتین اینجا گوشش کنید. اما بعدش برید بخریدش ،اسم آلبومش شب، سکوت، کویر هستش. مثل بچه های خوب! آفرین

No comments: