Monday, October 27, 2008

Passchendaele

دیدن فیلم باعث شد یاد دوران جنگ و ترس و وحشتی که همراه جنگ هست برای من زنده بشود. بی معنایی جنگ وکشته شدن آدمها به خاطر حماقت جنایتکارانی مثل صدام همیشه تکان دهنده است. تاثیرگذاری داستان در نمایش هولناکی وانسان بودن انسانهای هر دو سوی میدان با همه بدی ها و خوبی هایشان است. ومسخرگی غم انگیز داستان همانطور که در آخر فیلم اشاره شده در این است که کشته شدن صدوچهل هزار نفر آنطوری که در ویکیپدیا آمده:

The Allies had captured a mere five miles (8 km) of new front at a cost of 140,000 lives, a ratio of roughly 2 inches, or about 5 cm, gained per dead soldier.

در نهایت به این ختم شده که دهکده ای که اسم فیلم و نبرد از آنجا گرفته شده اصولا اهمیت استراتژیک نداشته و تنها اصرار بعضی از فرماندهان بر پیروزی به هر قیمت دلیل ادامه جنگ بوده است. نیروهای متفقین در زمان کوتاهی منطقه را دوباره تسلیم آلمانها کردند تا نیروهای خودشان را به منطقه ای دیگر انتقال دهند.

فیلم نسبتا خوب است و روال منطقی دارد و شخصیتهای اصلی نسبتا خوب پرداخته شده اند. البته بعضی از شخصیتهای جنبی مثل سرهنگ انگلیسی خیلی مصنوعی بودند. ضمنا جالب است که بدانید در زمان جنگ جهانی اول و حتی بعد تر در جنگ دوم هنوز کانادا به نوعی تحت سلطه انگلیس بوده است. واینکه شخصیتهای داستان از کلگری هستند و فیلم هم پرهزینه ترین فیلم کانادایی تا امروز بوده است.

2 comments:

afshin said...

[گل] [تعجب] [گل] [تعجب] [گل] [تعجب] [گل] [تعجب] [گل] [تعجب] [تعجب] [تعجب]

افتضاحی دیگر برای روحانیت : فیلم پورنو حاجی گلستانی ????
---------------------------------------------------------
واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند

چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند [ناخوش] [ناخوش] [ناخوش]

[تعجب] برای دیدن فیلم روی عکس نخست کلیک کنید [ناخوش]

[تعجب] فیلم برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع میباشد .... [ناراحت]

[خجالت] [خجالت] [خجالت] [خجالت] [خجالت] [خجالت] [خجالت] [خجالت] [خجالت]

[گل] rooidad.persianblog.ir [گل] بیا پیشم - منتظرم .. [گل] [بدرود]

پونه said...

رفت تو لیست