Tuesday, March 01, 2005

دوست سال بالایی بخونه

اول اینکه مگه من سال های 75-76 یه جمله کامل بلد بودم؟ برام جالبه. دوم اینکه خوب نیست آدم خودش تو تایم زون -8 بشینه (اگه درست دیده باشم) و به بقیه بگه بجنگید. اما بعد از شوخی مسئله جنگیدن یا نجنگیدن شخصیه ولی این واقعیت که مشکل اصلی ما بیشتر از اینکه سیاسی یا اقتصادی باشه فرهنگیه موضوعیه که باید در بارش فکر کرد. این یه موضوع عمومیه و نوشته ابراهیم نبوی مارو یاده فکر کردن بهش می اندازه. شما هم اگه بخواهید می تونید جزو ما باشید.

No comments: